Hvem er vi

Søgne Misjonskirke er et menighetsfellesskap av kristne som bygger sitt trosliv på Jesus. Vi ser på oss selv som en stor familie som pleier vårt fellesskap og ønsker nye velkommen gjennom gudstjenesten søndag kl.11.00 og ulike tilbud til barn og unge ellers i uken. Fordi fellesskap er viktig for oss, samles de voksne jevnlig også til småfellesskap i hjemmene (cellegrupper) der en kan bli bedre kjent med hverandre og få nære venner.
 
Menigheten er ledet av et åndelig lederskap der leder og de øvrige velges av et årsmøte. Av disse står eldste sammen med pastor ansvarlig for forkynnelsen og den åndelige pleie.
 
Flertallet av menighetens medlemmer er småbarnsforeldre, og de mange barn og unge i menigheten inviteres ukentlig til en rekke aktiviteter. Under gudstjenestens forkynnelse er det vanligvis tredelt søndagsskole. Siste søndag i måneden har vi et ”Alle sammen” – møte kl.11:00. Dette møtet har som mål å inkludere generasjonene i en felles gudstjenesteopplevelse.