Bli med

Vi tror at alle kristne har et kall og en eller flere gaver fra Gud til å tjene med. Enkelte lever bare for seg selv og selv om en har det aldri så bra, vil en i lengden kjenne på en viss tomhet. Da tror vi det ligger en stor tilfredsstillelse i å tjene noe som er større enn seg selv. Gud har en plan og en hensikt med hver enkelts liv, og hvis du da først skal investere livet ditt i noe – tenker sikkert du også at det må være i noe som varer! – Og ingen ting varer lenger enn Guds Rike! Gud har valgt menigheten som instrument for å oppfylle sitt oppdrag i verden.
 
I menigheten finnes det en rekke aktiviteter for forskjellige aldersgrupper. Her finnes tjenester for fellesskap og vennskap i kirkerom og i de enkelte hjem. Og her finnes tjenester som har mennesker utenfor menigheten som målgruppe, - tjenester som vil spre Guds kjærlighet til andre.
 
Menigheten er Guds ide og ikke noe vi har funnet på. Derfor blir det å tjene menigheten det samme som å tjene Gud og mennesker. Søgne Misjonskirke ønsker å være et tjenende fellesskap der vi alle tjener med de gaver Gud har gitt oss. Spør ikke hva menigheten kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for menigheten! Vi tror at på den måten vil alle oppleve gleden ved å bli velsignet og bli betjent, og samtidig erfare gleden og velsignelsen ved å tjene andre. Fordi vi alle er forskjellige utfyller vi hverandre og kompletter hverandre som ”brikker i et puslespill”. Det er blitt sagt: ”Noen vet ikke om det som skjer, - noen ser på det som skjer, - noen kritiserer det som skjer, - mens andre er involvert i det som skjer!” Bibelen sier: ”For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.” (Efes.2,10) 
 
Alle hovedledere i Misjonskirken skal være medlemmer av menigheten, og spesielt de av disse som tjener blant barna, skal ha lest Misjonsforbundets ”Retningslinjer for håndtering av seksuelle overgrep”, og ha samtykket i disse gjennom å undertegne en erklæring. Vi ønsker at foreldrene skal kjenne seg trygge på å sende barna til Misjonskirken. Vi oppmuntrer også våre ledere til å reise på kurs for å bli dyktiggjort og bli inspirert i tjenesten.
Hvis du ønsker å finne din tjeneste i Misjonskirken kan du kontakte pastor, eller noen av de andre i Lederskapet.