Program

Vårprogrammet 2020, med forbehold om endringer.

 

 

 

Vår 2020

KL.

TALER

MØTE-LEDER

Tolk

LOVSANG 

 

FORBEDERE

HUSGR

NATTVERD 

INFO

05.01

11.00

Ellen Merete Drønen

Oddvin

Alinde

Alie og Martin 

Kari, Renate,(Sofie), Terje, Øyvind

Gr 6 (K.S Solli)

 

07-12.01

 

Fellesmøtene 

-

-

-

-

-

 

12.01

11.00

Oddvin

 

 

Helen

Margritt og Silje

Janette, Monica, Kjartan, Frode

Gr 7 (M. Aaraas)

 

19.01

11.00

 Øivind Benestad

Oddvin

Janette

Kari Muren Olsson

Alinde, (Silje) Kristin, (Thea) Olav, Per

Gr 8 (PB Brynjulfsen) 

 

 

21.01

11.30

Formiddagstreff. Bjørn Severinsen

Ellen

-

-

-

-

 

26.01

11.00

Alie og Martin

Åshild

Kari MO

Garasjebandet

 

Bente (Celine), Steinar, HildeGunn

Gr 9 (Ida Plathe) 

 

Nattverd

29.01

19.30

GutteTreff

Sigtor

 

 

 

 

 

02.02

11.00

ALLE SAMMEN-møte Viggo Klausen

Hanna

Alinde

Kari og Stein

Kari, Renate(Sofie), Terje, Øyvind

Gr 11 (K Vassnes)

 

Middag etter møte Arild

04.02

11.30

Formiddagstreff

Ellen

-

-

-

-

 

06.02 

19.30

Håkon Fagervik

Oddvin

-

-

Bente (Celine), Steinar, HildeGunn

(Bente ny gruppe?)

 

07.02

20.00

Garasjen med Håkon F.  (og Anders?)

-

-

Anders Skarpsno med band fra SMK?

-

-

Bønn før G

08.02

13.00

Seminar med Håkon F.

Oddvin

-

-

-

 Trond G.

Åse lager kake

09.02

10.00 og 12.30

Lovsangs- og møtehelg med Håkon Fagervik (og Anders Skarpsno?)

Oddvin

1.Inger Lise

2.Martin

Anders Skarpsno med band fra SMK?

1.Janette, Monica, Kjartan, Frode

2.Alinde, (Silje) Kristin, (Thea) Olav

Gr 12+3 Vestøl/Lohne 1. møte

Gr 14 Messel 2. møte
 

 

12.02

19.30

Jentekveld

-

-

-

-

 

 

12.02

19.30

Menighetsmøte??

Oddvin/Bjørn

-

-

-

 

Åse ordner kaffe/kake

16.02

11.00

Oddvin

Ida

 

Per Øyvind

Kari, Renate(Sofie), Terje, Øyvind, Per

 

Gr 1 (R. Langenes) 2. møte

 

 

23.02

11.00

Solfrid Quist Natvig

Oddvin

Alinde

 

Janette, Monica, Kjartan, Frode

Gr 2 (K. Ramsland)

 

(Vinterferie)

26.02

19.30

GutteTreff Srefan Gustavson

Sigtor

-

-

-

-

 

29.02

13-16?

Helbredelses-
seminar Olsson

Olsson

-

-

-

-

 

01.03

11.00

ALLE SAMMEN-møte

Hanna

Inger Lise

Alie og Martin

Alinde, (Silje) Kristin, (Thea) Olav, Per

 

Gr 5 (AT Grimestad)

 

Nattverd

03.03

11.30

Formiddagstreff

Ellen

-

-

-

-

 

08.03

11.00

Erik Daland

Åshild

Siv

Margritt og Silje

Bente (Celine), Steinar, HildeGunn

Gr 6 (KS Solli) 

 

 

08.03

19.30

Temamøte

Sigtor

-

-

-

-

 

14.03

13.00?

Seminar med Jens Petter Jørgensen

Oddvin

-

-

-

 Oddbjørg ordner kaffe, og Åse

Åse/Oddbjørg ordner kaffe/kake

15.03

10.00 og 12.30

Jens Petter Jørgensen

Oddvin

1.Martin?

2.

Alie og Martin (begge)

1.Kari, Renate(Sofie), Terje, Øyvind

2.Janette, Monica, Kjartan, Frode

Gr 7 (M. Aaraas) møte 1

Gr 8 (PB Brynjulfsen) møte 2

 

 

17.03

11.30

Formiddagstreff

Ellen

-

-

-

-

 

22.03

11.00

Oddvin

 

Janette

 

Alinde, (Silje) Kristin, (Thea) Olav, Per

 

Gr 9 (I Plathe)

 

Hilsen fra Japan misjonær Anniken Mori (Camilla Wiig Wennesland)

25.03

19.00?

Årsmøte

Bjørn/Oddvin

-

-

-

-

 

27-29.03

 

Menighetstur Solstrand
ikke møte SMK

 

-

-

-

-

 

31.03

11.30

Formiddagstreff

Ellen

-

-

-

-

 

01.04

19.30

GutteTreff

Sigtor

-

-

-

-

 

05.04

11.00

Palmesøndag

Ida

Inger Lise

 

Bente (Celine), Steinar, HildeGunn

 

Gr 11 K Vassnes 

 

 

09.04

19.30

Skjærtorsdag
E+B  Vestøl?

Vestøl

-

 

-

?

Nattverd

12.04

11.00

1. påskedag Oddvin

 

Janette

 

Kari, Renate(Sofie), Terje, Øyvind

Gr 12+3 Vestøl/Lohne

 

 

14.04

11.30

Formiddagstreff

Ellen

-

-

-

-

 

19.04

11.00

Elin Fagerbakke

Oddvin

Alinde

Per Øyvind

Janette, Monica, Kjartan, Frode

Gr 14 Messel

 

 

19.04

19.30

Temamøte

Sigtor

-

-

-

-

 

26.04

11.00?

Felles gudstjeneste i Q42 Generalforsamling for misjonskirkene

 

-

-

-

?

 

28.04

11.30

Formiddagstreff

Ellen

-

-

-

-

 

03.05

11.00

 

 

Martin

 

Alinde, (Silje) Kristin, (Thea) Olav, Per

 

Gr 1 R Langenes

 

Nattverd

06.05

19.30

Menighetsmøte

 

-

-

-

-

 

09.05

10.00 og 12.30

Tentrogudstjenester

Janette

-

 

-

Gr 2 (K.Ramsland) møte 1

Gr 5 (AT Grimestad) møte 2

 

10.05

11.00

Tentro gudstjeneste

Janette

Inger Lise

 

-

Gr 6 KS Solli

 

12.05

11.30

Formiddagstreff

Ellen

-

-

-

-

 

17.05

 

Ikke møte

 

-

-

-

-

 

24.05

11.00

Oddvin

 

 

Jaktlaget

Bente (Celine), Steinar, HildeGunn

 

Gr 7 (M. Aaraas) 

 

26.05

11.30

Formiddagstreff

Ellen

-

-

-

-

 

27.05

19.30

GutteTreff

Sigtor

-

-

-

-

 

31.05

11.00

1. pinsedag

Rune Edvardsen

Oddvin

Alinde

Troens Bevis band (Alie og Martin)

Kari, Renate(Sofie), Terje, Øyvind

Gr. 8 (PB Brynjulfsen)

kollekt til Troens bevis

07.06

11.00

ALLE SAMMEN-møte

Hanna

Janette

Kari og Stein

-

Gr 9 (I. Plathe)

 

09.06

11.30

Formiddagstreff Elin Fagerbakke

Ellen

-

-

-

-

 

14.06

11.00

 

 

 

 

Janette, Monica, Kjartan, Frode

Gr 11 (K. Vassnes)

Nattverd

21.06

11.00

 

Ida

Inger Lise

Alie og Martin

Alinde, (Silje) Kristin, (Thea) Olav, Per

Gr 12+3 (Vestøl(Lohne)

 

28.06

11.00

 

 

Alinde

Per Øyvind

Bente (Celine), Steinar, HildeGunn

 

Gr 14 (Messel)

Siste møte før sommeren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli/aug

 

Sommer i Salem