Hva vil vi

Vår visjon er at ”Vi vil kjenne Gud og gjøre ham kjent”.
 
Det uttrykker at vi i vårt arbeid blant alle generasjoner - ønsker å gi den enkelte mulighet til å kjenne Gud personlig og dyrke fellesskapet med ham. Å kjenne Gud innebærer også å bli fylt av Guds ønske om at evangeliet er for alle! Derfor ønsker vi å invitere stadig nye til fellesskap og gjennom misjon å spre de gode nyhetene i evangeliet til andre land.
 
Slik ønsker vi å utfordre mennesker til å ta viktige valg. Samtidig ønsker vi å være en menighet der det er frihet fra press. Vi ønsker å fremme trygghet hos den enkelte både i forholdet til seg selv, til Gud og til hverandre! Vi ønsker å vise at sunnhet i kristenlivet ligger i balansen mellom det å få værei fellesskap med Gud, og det å gjøre det Gud gir oss kraft til i tjeneste.