GodsHand.jpg

Hva tror vi på

Vi tror at Bibelen er Guds ord til oss i dag, og at den derfor er vår rettesnor for liv og lære. Hver søndag forkynnes Guds Ord i gudstjenesten, og vi feirer regelmessig nattverd som er åpen for alle kristne. Gudstjenesten er et tilbud til alle mennesker.
 
I dåpsformen praktiserer vi samvittighetsfrihet. Det vil si at en kan bli et fullverdig medlem av menigheten uavhengig av hvilket dåpssyn man har. Barn som ikke blir døpt blir på foreldrenes ønske velsignet ved en enkel forbønnshandling i gudstjenesten.
 
Medlemskap i Søgne Misjonskirke betinger ikke utmeldelse av annet trossamfunn – f.eks Den Norske Kirke, men flertallet av medlemmene har valgt å melde seg ut av annet trossamfunn til fordel for vårt eget trossamfunn - Misjonsforbundet.
 
Mottoet for Misjonsforbundet er: ”Guds barns enhet og menneskers frelse”. Det forteller at vi ønsker å være et enhetsfolk som legger vekt på at mennesker med forskjellig bakgrunn, ulike interesser, forskjellig hudfarge, alder og kjønn kan få møtes i Jesu navn! Vi ønsker også å bygge enhet med de andre menighetene i Søgne. Mottoet forteller også at vi gjennom misjon og menighetsarbeide ønsker å nå mennesker med de gode nyhetene om Jesus Kristus! 
 
Vi tror også at hver enkelt kristen er utrustet av Gud med gaver og evner, og vi oppmuntrer derfor hverandre til å bruke disse i menigheten og dens virkegrener.