Givertjeneste

Søgne Misjonskirke sin virksomhet er basert på gaver. Hoveddelen av inntektene kommer fra innsamlede midler. Mange ser det som en glede å være med og bære det økonomiske ansvaret slik at vi sammen kan bidra til å virkeliggjøre menighetens visjon, det oppdraget som Jesus har gitt oss. Tusen takk til deg som er med og bidrar.
Du kan være med å gi din gave på følgende måter:
 
 • AVTALEGIRO 
  Dersom du ønsker å bli fast giver ved å benytte avtalegiro, klikk her
  Dersom du  allerede er fast giver men ønsker å endre beløpet, kan du sende beskjed til post@sognemisjonskirke.no med nytt beløp, så ordner vi det for deg. Det er viktig at beløpet ikke overskrider maksgrensen du har satt på opprinnelig avtalegiro. 
   
 • ENKEL GAVE
  Dersom du ønsker å gi en enkel gave, klikk her
   
 • BANKGIRO
  Dersom du ønsker å benytte bankgiro, send gaven til  bankkonto nr 3090.15.93813
   
 • VIPPS
  Dersom du ønsker å benytte VIPPS, send gaven til Vipps nr 13162
  Les mer om Vipps her
 
Frivillige gaver
Menigheten er helt avhengig av frivillige gaver. De utgjør hoveddelen av våre budsjetterte inntekter. Det er mange måter å støtte menighetens arbeid på. Mange sender større eller mindre enkeltgaver inn på menighetens konto, det er kollekt (Vipps) i hver gudstjeneste og noen bruker bankterminalen ved inngangen.
Den viktigste inntektskilden vi har er at mange har fast givertjeneste. Med medlemmer og støttespillere i fast givertjeneste via avtalegiro, sikres god og stabil økonomi for menigheten. De totale inntektene blir forutsigbare og det er mulig å budsjettere mer presist. Menighetens lederskap anbefaler at alle som går i Søgne Misjonskirke kommer i en slik fast ordning for sin givertjeneste.
 
Skattefradrag for gaver
For de som har avtalegiro med menigheten, skjer skattefradrag automatisk.
Fra 2019 får man 22 prosent skattefradrag for gaver opp til 50 000 kr. per år. Tidligere har skattemyndighetene godtatt at det som er gitt på en avtale kan fordeles mellom ektefeller i skattemeldingen. Dette godtas ikke lenger. Søgne Misjonskirkes ledelse oppfordrer derfor deg som giver til å ha egen, separat avtale for maksimalt skattefradrag. Når du gir gaver til menighetens konti er det viktig å skrive på innbetalingen hvem gaven er fra. Også her har skattemyndighetene blitt strengere. Hvis gaven er gitt fra en kontoeier og man ønsker at fradraget skal komme ektefelle til gode, er det viktig å merke innbetalingen med riktig navn. Det enkleste er at kontoeier gir gaven fra egen konto. Også her anbefales autogiro som mest praktisk for både giver og menighet.
 
Bedrifter som ønsker å gi gave med skattefradrag til Søgne Misjonskirke må oppgi beløp, giverdato og organisasjonsnummer til  post@sognemisjonskirke.no før utgangen av det aktuelle kalenderår.
 
Når du er medlem av trossamfunnet Misjonskirken Norge, ved vår lokale menighet, vil du generere både statlig og kommunalt trossamfunnstilskudd. Alle statsborgere betaler kirkeskatt. Denne understøtter Den norske kirke i din kommune om ikke annet tros- eller livssynsmedlemskap blir oppgitt. Hvert år får Søgne Misjonskirke utbetalt en viss sum av kirkestøtten fra det offentlige per medlem i trossamfunnet.
Det er mange av våre medlemmer og faste kirkegjengere som ikke er med i trossamfunnet Misjonskirken Norge. Det kan også hende at mange ikke vet om denne muligheten. Hvis Søgne Misjonskirke er ditt åndelige hjem – hvorfor ikke la offentlige midler komme din kirke og menighet til gode?
Ta kontakt med oss per epost post@sognemisjonskirke.no dersom du ønsker mer informasjon om dette.
 
Samarbeidsprosjekt
Menigheten er et samarbeidsprosjekt på alle måter, også økonomisk. Vi deler fellesskap og ansvar. Selv om du kan gå i Søgne Misjonskirke uten å gi en eneste krone, er det medlemmenes og den faste kirkegjengers givertjeneste som er avgjørende for hva vi sammen kan utrette. Vi håper at alle som er medlemmer og brukere kan være med å dele gleden ved å bære det økonomiske ansvar sammen. Vår visjon «Med hjerte for Gud og mennesker» samler oss til å bidra med de ressurser vi har – både menneskelige og økonomiske. Mange er med og gir av seg selv og sin tid som ledere og medarbeidere i kirken. Misjonskirken er avhengig av jevne inntekter for drift av bygg og lønn til pastor og stab. Dessuten våre misjonsengasjement samt forpliktelser til fellesskapet i Misjonskirken Norge.
 
Vi takker for gaven