tentro2018

Gudstjenesten

Vårt viktigste møtepunkt og fellesarena på tvers av generasjonene

Gudstjenesten er menighetens møte med menighetens Herre. Guds Ords forkynnelse står sentralt og i lovsangen gir vi felles respons og takk til Gud. Vi har egne lovsangsteam som er forsangere. Slik blir gudstjenestens fokus på hva Gud har å si til oss gjennom sitt ord, og lovsangens takk tilbake til Gud for det han betyr for oss! Vi samler også inn en frivillig pengegave (kollekt) til menigheten og til misjon. Vanligvis feirer vi nattverd første søndag i måneden .

Se her for programmet.

Det er egen Barne -og Tweenskirka for barna under gudstjenesten. Etter gudstjenesten er det mulighet for at den enkelte kan få forbønn eller samtale.
Vi avslutter gudstjenesten med kirkekaffe. Samtalen rundt bordene gir mulighet til å treffe nye venner og ta vare på det sosiale fellesskapet.
 
”Alle sammen”- møte
En søndag i måneden er det ”Alle sammen”-møte kl.11:00 i stedet for vanlig gudstjeneste. Da er det ikke Barne -og Tweens kirka, men vi samles til en felles gudstjenesteopplevelse på tvers av generasjonene. Kirkekaffen er også utvidet disse søndagene. Alle er hjertelig velkommen!