Onsdagsbonn-nett.jpg (283x255)

Bønnemøte

Bønn står sentralt i våre husgrupper (cellegrupper) og en halv time før alle våre offentlige møter og gudstjenester. Vi tror at Gud er en bønnhørende Gud og at han elsker at vi kommuniserer med ham. Bønnen knytter oss også  sammen i troen og i omsorgen for hverandre. 

 
Vårt felles bønnemøte er onsdagskvelder kl.18.00-19.00. Her er vi sammen i bønn og lovsang.

Kontakt: Alinde Brenne, post@sognemisjonskirke.no