Husgruppe

I husgruppene kommer vi sammen i hjemmene for å dele liv, tro og fellesskap regelmessig. Søndagsgudstjenesten vil ikke dekke alle behov, men i den mindre gruppa har vi tid for å se hverandre, lytte og bli lyttet til. Her er det trygt å utforske troen, komme med spørsmål og prøve seg frem. Når livets omstendigheter utfordrer, er vi ikke alene, men har troende mennesker rundt oss som ber og støtter oss.

Ta kontakt med oss hvis du vil bli med i en husgruppe. Kontakt: Tore Larsen tlar8@online.no