reset2.jpg (800x703)

Dansegrupper

Dansegruppa RESET startet opp i høsten 2013 med en gruppe for ungdom i alderen 10. trinn og oppover. Nå har vi flere dansegrupper for ulike aldre. Felles for de alle er at øvelsene begynner med samtale og bønn, og vi fokuserer på å være en gruppe med godt og trygt samhold. Vi øver på danser som fremføres på ulike tilstelninger, som f. eks. søndagsmøter, barne-og ungdomsmøter, Liv & vekst etc, og fokuset vårt er å formidle og lovprise Gud gjennom det vi gjør.

RESET KIDS: 3.-5. klasse. Øver mandager fra kl.17.30-18.15. Første øvelse høsten 2018 er mandag 24.september.

Kontakt: Julie Kleivset. Tlf. 978 89 757

 

RESET GO: 6.-9. klasse. Øver mandager fra kl.18.30-19.15. Første øvelse høsten 2018 er mandag 27. august.

Kontakt: Kaia Nyblin. 482 46 381

 

RESET: 10. trinn og oppover. Her jobber vi med mange sjangrer innenfor dans, og har med oss erfarne dansere i gruppen. Dette er en lukket gruppe, som kun tar inn nye medlemmer etter avtale med Marianne. Øvelsene er på mandager fra kl. 19.30-21.00.

Kontakt: Marianne Benjaminson. 977 64 571