Barne -og Tweens kirka

Nå som vi ikke kan ha barnekirke sammen på en stund, legger vi ut tips og forslag til hjemmekirke og aktiviteter her på hjemmesiden. Følg med! Vi er fortsatt storfamilie selv om vi ikke kan være sammen som vanlig!
 
 
 
 
 
Barne -og Tweens kirka er for barn fra 3 år til og med 8.klasse. For barn under tre år har vi et lekehjørne i kafeen. Her er det vindu ut i salen og høytalere som gjør at de voksne kan følge med på gudstjenesten mens barna leker.
 
På Barne -og Tweens kirka deles barna inn i tre grupper; MINI: 3 år til og med 1. klasse, MEDI: 2.-5.klasse og Tweens: 6.-8. klasse. Vi er sammen i storsalen de første tjue minuttene. Deretter går Mini og Medi til sine lokaler, mens Tweens går ut til sin undervisning når talen begynner.
 
Vi ønsker at barna skal bli godt kjent med hverandre og lederne, at de skal trives og bli kjent med Jesus gjennom lek, undervisning, aktiviteter og godt fellesskap.
 
En gang i måneden er det "Alle Sammen"-gudstjeneste. Dette er ikke et familie eller barnemøte, men en gudstjeneste hvor alle aldrer deltar og er sammen hele gudstjenesten. Sjekk kalenderen vår for å se når den er.
 
Velkommen til oss!
 
Kontakt: Hanna Bylund Severinsen
918 74 704